Notes de Premsa

Cohabitatge Barcelona

04/04/2024

La Crida Crítica de COL·LAB i El Nostre Racó al Parlament.

Defensant l’habitatge cooperatiu per a persones majors el 4 d’abril de 2024, en una jornada clau al Parlament, El Nostre Racó, en representació pròpia i també de COL·LAB, va comparèixer davant dels representants legislatius per defensar l’habitatge cooperatiu per a les persones majors. En el marc de la ponència de la Proposició de Llei de la gent gran, es va subratllar la importància d’assegurar el envelliment actiu i es va reivindicar la necessitat urgent de promoure models d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a aquest col·lectiu.

Durant la seva intervenció, El Nostre Racó va identificar diversos obstacles que comprometen la viabilitat d’aquests projectes, com ara l’escassetat de cessió de superfície, els elevats costos associats a l’adquisició del terreny i la construcció, i la manca d’interès per part de la banca convencional i ètica en concedir hipoteques per a cooperatives d’habitatges en cessió d’ús.

Per abordar aquestes qüestions, El Nostre Racó i COL·LAB van presentar diverses propostes, incloent la promoció de la cessió de solars per part dels ajuntaments, la revisió dels concursos públics en cessió de superfície, l‘increment de subvencions a les cooperatives d’habitatges, i la incentivació de les entitats bancàries per atorgar préstecs hipotecaris.

A més, es van exposar propostes per garantir el dret a una mort digna, incloent-hi l’accés a l’ajuda per morir segons el previst en la Llei Orgànica 3/2021 de Regulació de l’Eutanàsia.

La participació d’El Nostre Racó en representació de COL·LAB al Parlament va destacar la urgència d’abordar les necessitats d’habitatge del col·lectiu de persones grans mitjançant polítiques més inclusives i accessibles. Malgrat els obstacles identificats, les propostes presentades apunten cap a un futur on l’habitatge cooperatiu per a les persones grans sigui una realitat més accessible i equitativa.

18/03/2024

El Nostre Racó representant la cooperativa sènior d’habitatges en el Parlament de Catalunya.

Cohousing al parlament
Cohousing al parlament

La Cooperativa de Cohabitatge El Nostre Racó de Santa Maria de Palautordera, ha estat convocada per a comparèixer al Parlament de Catalunya amb la finalitat de donar opinions i formular propostes a la Proposició de llei de la gent gran (tram. 202-00054/13) davant dels diferents grups parlamentaris.

Vàrem assistir juntament amb altres col·lectius :  l’Associació Professional Catalana de Directors/es de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència; la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i  també la Cooperativa Sostre Cívic.

Les nostres propostes, recollides per les parlamentàries assistents, varen estar centrades en l’ apartat sobre l’habitatge compartit, sobre la mort digna i l’eutanàsia

La nostra intervenció va començar amb unes pinzellades sobre el que és una cooperativa sènior i sobre la nostra en concret :

Cooperativa sènior “El Nostre Racó” que estarà ubicada a Santa Maria de Palautordera

Així doncs vàrem explicar que

 • Una cooperativa sènior d’habitatges en cessió d’ús està formada per un grup de persones grans afins que decideix on, com i amb qui viure. Consisteix en una comunitat auto-promoguda i autogestionada que dissenya de manera participativa el projecte on vol viure.
 • És una iniciativa de base col·lectiva on cada persona manté la privacitat de la seva llar alhora que comparteix espais comunitaris dins d’una organització autònoma sense ànim de lucre, gestionada pels seus socis i sòcies de forma totalment democràtica.
 • És una alternativa per als qui vulguin viure la seva maduresa amb vitalitat i autonomia, lluny de la solitud, l’exclusió o les residències, es tracta s’ d’assolir una vellesa i una vida més saludable.

Els obstacles que en aquests projectes es poden trobar

També amb la experiència d’ aquests tres darrers anys de projecte varem parlar dels obstacles que  en aquests projectes es poden trobar :

 • Si el projecte es  fa a nivell privat, el nostre cas,  les despeses de la compra del terreny més les d’ edificació son molt grans i no totes les capes socials les poden assolir, menys encara quan no hi ha ingressos del treball.
 • Si el projecte es fa en cessió de superfície per part dels Ajuntaments: No hi ha prou cessió de superfície per tota la demanda existent i la que vindrà, cal repensar barems d’ elecció per part dels ajuntaments i propostes perquè més sol sigui cedit.
 • La banca convencional no atorga hipoteques a persones grans, a més la banca ètica atorga hipoteques però cal que els promotors aportin el 30 % del projecte, no totes les persones grans poden assolir aquesta despesa inicial.
 • Els tipus d’ interès han pujat,  també les despeses de construcció i per tant les quotes mensuals.
 •  No s’ ens considera cooperatives d’ interès social i no podem obtenir subvencions per gent gran per part de fundacions.
 • No hi ha prou subvencions per part de les administracions públiques cosa que comporta , de nou, que els projectes privats no estiguin a l’ abast de totes les persones que les necessiten.

Les nostres propostes concretes, donats aquests obstacles, varen ser  en referència al  article 44 que diu

 Habitatges amb serveis

L’Administració de la Generalitat de Catalunya promourà la creació d’habitatges amb serveis compartits destinats a persones grans, que afavoreixi la convivència solidària, l’autonomia i l’ajuda mútua

En aquest article proposem afegir :

 • L’ Administració de la Generalitat de Catalunya promourà que els Ajuntaments ofereixin solars en cessió d’ús per la creació d’ aquests tipus habitatges de cooperatives per a gent gran  durant un temps acordat.
 • El cànon anual dels Ajuntaments en concurs d’ acreditació dels solars, hauria de ser fixe per m2 de superfície (Actualment aquest cànon en alguns Ajuntaments puntua en el barem i no hi ha límit per dalt, el que comporta a una discriminació per nivell econòmic dels membres del grup)
 • L’ Administració de la Generalitat de Catalunya incrementarà l’ajut en forma de subvencions a les cooperatives d’habitatges amb serveis  compartits destinats a persones grans, que afavoreixin la convivència solidària, l’autonomia i l’ajuda mútua.
 • L’ Administració de la Generalitat promourà que els Ajuntaments subvencionin també els impostos locals d’ aquestes cooperatives en cessió d’ús, sobretot l’ Impost sobre Construcció, Instal·lació i Obres (ICIO)
 • Així mateix promourà que les cooperatives privades en cessió d’ ús per a gent gran siguin declarades oficialment d’ interès social  per a poder accedir a altres tipus ajuts. (Tenim una vocació social, volem millorar la salut i el benestar de les persones del grup, també col·laborar i millorar la societat que ens envolta i volem assolir una vellesa en companyia , dignitat i saludable)
 • L’ Administració de la Generalitat de Catalunya promourà que les entitats bancàries atorguin préstecs hipotecaris a aquestes cooperatives d’ habitatge (actualment només la banca ètica ho fa)
 • L’ Administració de la Generalitat de Catalunya es presentarà com a avaladora de l’aportació inicial mínima obligatòria, de les cooperatives en cessió d’ús, entre el 20-30 % de l’inversió total del projecte (no finançada per  les entitats bancàries)

Finalment vàrem fer  aportacions al text relacionades amb la Mort Digna gràcies al assessorament dels juristes de l’associació Dret a Morir dignament :

En aquest sentit proposem afegir  en l’ article 1 sobre finalitats i objectius una cita al final de la vida i a la mort digna :

 • n) La garantia dels drets i les prestacions per tenir un procés de final de vida i una mort digna i conforme a les opcions que lliurement triï cadascú en el marc de l’ordenament vigent.

També proposem  afegir en l’article 50 una cita a l’eutanàsia i a la llei vigent  que la regula, el text quedaria així  :

Article 50

Cures pal·liatives i eutanàsia

 • 1. Es garantirà l’accés universal a les cures pal·liatives, cada dia de l’any i les vint-i-quatre hores del dia.
 • 2. Les cures pal·liatives seran objecte de formació i actuació de tots els equips sanitaris i, si escau, sociosanitaris.
 • 3. Es garantirà l’accés efectiu a la prestació de l’ajut per morir en els termes previstos a la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia.  

Ha estat una experiència enriquidora per les persones que formem part de la Cooperativa Sènior el Nostre Racó , que hem reflexionat, conjuntament amb la Cooperativa Col·lab , sobre les experiències i obstacles en el nostre procés de creació del habitatge sènior i sobre les millores que, expressades en les nostres intervencions,  faran millor aquests projectes a  generacions futures.

Esperem que aquesta Llei reculli les nostres propostes i que segueixi endavant en la seva millora e implementació amb el pressupost suficient.

Tenim esperança que aquesta llei aporti millores importants a la vida de les persones grans i ens sentim orgulloses d’ haver pogut aportar la nostra experiència i propostes a la seva elaboració.

Coneix el nostre projecte QUI SOM?