Rosa

santa maria de palautordera cohabitatge

Vaig descobrir el mon del cohabitatge i em vaig assessorar perquè sempre m’ha interessat
el mon col.laboratiu i vaig didicir involucrar-me amb ell.
El Cohabitatge Senior és una alternativa comunitaria d’habitatge i és una forma de vida
amb espais comuns i privats que ens permet viure de forma autogestionada i amb la
participació de totes les persones implicades en el projecte col.lectiu.
Em vaig posar en contacte amb ENR perquè el projecte reflexava una forma de viure i
conviure que hi volia participar.
El projecte promou una vida activa que potenciï les relacions socials i alhora respecti
l’autonomia i la independència personal en una comunitat col.laborativa basada en l’ ajuda
mútua i amb un bon veïnatge, i també construir un projecte col.lectiu que ens permeti una
forma de vida centrada en les persones, sostenible en aspectes socials, ecològics i
econòmics d’ acord amb les nostres necessitats i valors .
Tot aixó és el que m’ha fet involucrar-me en el projecte d’ ENR i poder participar-hi amb molta il·lusió.
ROSA