El cohabitatge! futur de la vida en societat.

Publicado por El Nostre Racó en

cohousing barcelona

Anirem tractant tots els assumptes importants, però aquests son el primers i segur que els trobes interesants:

  1. Què és el cohabitatge? Conceptes bàsics i definicions
  2. Els avantatges del cohabitatge: Per què és una opció cada vegada més popular?
  3. Com triar el projecte de cohabitatge adequat per a mi: Factors a considerar.
  4. Com hem financiat el nostre projecte de cohabitatge.
  5. Com establir regles i normes per a conviure en un proyecte de cohabitatge
  6. Com viure sense barallar-nos com a nens petits al cohabitatge
  7. El benestar emocional en ambient col·laboratiu.
  8. Qu’e passa per què un projecte de cohousing no es consolidi?

Aquests són només alguns temes, però hi ha moltes altres àrees que anirem explorant.

El cohabitatge: El futur de la vida en societat

grup cohabitatge senior
Socies cooperativa cohabitatge ElNostreRacó


El cohabitatge és una tendència en creixement en molts països i pot ser una solució per a molts dels problemes socials i ambientals que enfrontem avui dia. A través de la convivència col·laborativa, els cohabitants poden compartir recursos i reduir la seva petjada ecològica, a la vegada que estableixen relacions socials fortes i comunitat. A més, el cohabitatge pot ser una opció atractiva per a les persones que busquen alternatives a l’habitatge tradicional o per a les persones que volen créixer socialment i emocionalment a través de la convivència amb altres persones. Per això, molts creuen que el cohabitatge és el futur de la vida en societat.